Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Tijdelijk minder werken? Dit zijn de mogelijkheden

Wil je tijdelijk minder werken om te zorgen voor je kind(eren) of een opleiding te volgen? Of wil je er even tussenuit? Dat kan dankzij tijdskrediet, een loopbaanonderbreking of het Vlaams zorgkrediet. Daarnaast bestaan er enkele thematische verloven. We zetten de mogelijkheden op een rijtje.

Josefien De Bock

3 min. leestijd

Tijdskrediet

Via het systeem van tijdskrediet kan je in de privésector tijdens een bepaalde periode minder of helemaal niet werken. Tijdskrediet mag je nemen om deze redenen:

  1. Zorgen voor je kind(eren) jonger dan 8 jaar
  2. Zorgen voor je gehandicapt kind jonger dan 21 jaar
  3. Zorgen voor je zwaar ziek minderjarig kind
  4. Zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid
  5. Palliatieve zorgen verlenen aan iemand die terminaal is
  6. Een erkende opleiding volgen

Voor de zorgmotieven (1 t.e.m. 5) mag je maximaal 51 maanden tijdskrediet nemen. Als je een opleiding volgt, bedraagt de maximumduur 36 maanden. Je kan helemaal niet werken (voltijdse onderbreking), halftijds werken (1/2 onderbreking) of 4/5 werken (1/5 onderbreking). Afhankelijk van de gekozen vorm van onderbreking neem je het tijdskrediet op in periodes van 1 maand, 3 maanden of 6 maanden.

Om in aanmerking te komen voor tijdskrediet, moet je minstens 2 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt hebben. Vanaf de datum van je aanvraag tot 3 maanden na het einde van je tijdskrediet ben je beschermd tegen ontslag. Tijdens je werkonderbreking ontvang je van de RVA een maandelijkse uitkering.

Loopbaanonderbreking en Vlaams zorgkrediet

Ook als je werkt in de openbare sector, kan je je prestaties tijdelijk stopzetten of verminderen om voor je kind(eren) of een ziek familielid te zorgen, of een opleiding te volgen. Werknemers in de federale openbare sector kunnen loopbaanonderbreking nemen. Voor personeelsleden van de Vlaamse overheid geldt sinds september 2016 het systeem van het Vlaams zorgkrediet.

Op hoeveel maanden je recht hebt, hangt af van het motief van je onderbreking en de overheidsdienst waarvoor je werkt. Voor de exacte voorwaarden neem je best contact op met de personeelsdienst. Tijdens je loopbaanonderbreking heb je recht op een maandelijkse uitkering van de RVA.

Ouderschapsverlof

Als werknemer in de privé- of openbare sector kan je een specifieke vorm van tijdelijk verlof nemen om te zorgen voor je kind(eren) jonger dan 12 jaar. Voor elk kind heb je recht op 4 maanden volledig, 8 maanden halftijds of 20 maanden 1/5 ouderschapsverlof. Je mag de verschillende vormen ook combineren. Je krijgt een uitkering van de RVA om het loonverlies te compenseren.

Verlof voor medische bijstand

Je kan ook je prestaties gedeeltelijk of volledig onderbreken om zorg of bijstand te verlenen aan aan zwaar ziek gezins- of familielid. Je kan kiezen voor een voltijdse, halftijdse of 1/5 onderbreking. De duurtijd van dit verlof bedraagt minstens 1 maand tot maximaal 3 maanden. Verlenging tot 12 maanden (bij volledige onderbreking) of 24 maanden (bij gedeeltelijke onderbreking) is mogelijk. Tijdens je verlof voor medische bijstand ontvang je een uitkering van de RVA.

Palliatief verlof

Wil je zorgen voor een persoon die ongeneeslijk ziek en terminaal is? Dan kan je palliatief verlof nemen om je werk gedurende 1 maand volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Dit kan 2 keer worden verlengd met een maand, op basis van een attest van de behandelende arts. Ook hier krijg je een maandelijkse uitkering om je verminderde inkomen te compenseren.

Verlof voor mantelzorg

Als mantelzorger sta je in voor de zorg van een familielid, vriend of buur die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Ben je erkend als mantelzorger, dan kan je bij je werkgever verlof voor mantelzorg aanvragen. Gedurende je volledige loopbaan heb je recht op 6 maanden volledige onderbreking of 12 maanden halftijdse of 1/5 onderbreking. Tijdens deze periode krijg je een uitkering van de RVA.

Ook als zelfstandige kan je een time-out inlassen om mantelzorg te verlenen aan een ziek gezins- of familielid. Je hebt recht op maximaal 12 maanden tijdens je ganse loopbaan. Bij volledige onderbreking van je zelfstandige activiteit krijg je een uitkering van 1.543,84€ per maand, bij een gedeeltelijke onderbreking bedraagt dit maandelijks 771,92€ (de helft). Voor meer informatie over mantelzorg als zelfstandige neem je best contact op met je socialeverzekeringsfonds. Zij zetten de exacte voorwaarden en je rechten met plezier op een rijtje.

Wil je graag meer weten over verlof en afwezigheden? Neem een kijkje tussen onze blogs.

Over de auteur

Josefien De Bock

Josefien De Bock fladdert door het leven als freelance copywriter en content creator. Als Text Fairy tovert ze de mooiste teksten tevoorschijn voor klanten in diverse sectoren. Met veel ervaring, enthousiasme én een vleugje magie! Check it out op www.textfairy.be. Omdat ze maar niet genoeg kan krijgen van schrijven, blogt Josefien bovendien over alles wat haar fascineert en interesseert op www.josieslittlethings.be.

Lees meer van deze auteur

Events en trainingen op de agenda

event

Opendeurdag Bright Young Grads | Roeselare

Roeselare

app.event.read_more