Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Helft bedienden (53%) die niet tevreden is over loon overweegt nieuwe job in komende jaar

Ruim een derde (37,6%) van de Belgische bedienden plant om de huidige job te verlaten. 14,7% zelfs op korte termijn. Dat blijkt uit een studie van HR-partner Bright Plus uitgevoerd door IVOX. Het salaris is hierbij de belangrijkste reden (34,5%) maar ook beperkte groeimogelijkheden (33,6%) en jobinhoud (30,8%) doen bedienden naar de uitgang lonken.

1 min. leestijd

  • Meer dan een op de drie Belgische bedienden (37,6%) geeft aan plannen te hebben om zijn werkgever te verlaten, in 14,7% van de gevallen zelfs op korte termijn.
  • De belangrijkste redenen om te vertrekken zijn het salarispakket (34,5%), beperkte groeimogelijkheden (33,6%) en de jobinhoud (30,8%).
  • 53% van bedienden die aangeeft niet tevreden te zijn over hun huidige loon (max 6 op 10) overweegt het komende jaar te veranderen van job.
  • Bright Plus publiceert tweejaarlijks salarisonderzoek bij meertalige professionals om bedrijven te adviseren over een motiverend HR- en loonbeleid

Bij de bedienden die niet tevreden zijn over hun loon geeft iets meer dan de helft (53%) aan dat ze binnen het jaar willen veranderen van werk. “Het salaris is belangrijk en een solide basis maar zowel werkgever als werknemer moeten beseffen dat het niet zaligmakend is voor een zinvolle job op lange termijn,” waarschuwt Linda Cappelle, CEO van Bright Plus.

Traditioneel nemen werknemers het vaakst ontslag in de herfstmaanden. Met het einde van het jaar aan de horizon brengt HR-partner Bright Plus een onafhankelijke studie uit in samenwerking met IVOX over de motivatie en ontslagintenties van meer dan 1.200 Belgische bedienden.

De resultaten werden gecombineerd met de tweejaarlijkse salariswijzer van Bright Plus die op 18 oktober verschijnt en de salarisgegevens van 1.263 niet-leidinggevende bedienden in kaart brengt en bedrijven concreet advies geeft om hun HR- en loonbeleid te versterken.

Top drie redenen om de organisatie te verlaten

Bijna 38% heeft plannen om de job te verlaten, en voor 14,7% blijkt dit zelfs het geval op korte termijn. Het salarispakket is in 34,5% van de gevallen de oorzaak om uit te kijken naar een nieuwe uitdaging. Op plaats twee en drie staan beperkte groeimogelijkheden (33,6%) en de jobinhoud (30,8%).

De studie brengt aan het licht dat de invloed van het salaris meer doorweegt bij de vertrekintentie bij mannen (42,8%) dan bij vrouwen (26,2%). Daarnaast liggen intenties om de organisatie op korte termijn te verlaten hoger als bedienden niet mogen thuiswerken (19,7% vs. 12,8%). Op lange termijn is er daar geen verschil.   

Linda Cappelle, CEO van Bright Plus: “Het loon wordt door zowel de werkgever als de werknemer doorslaggevend gezien. Maar het is een valkuil om het als zaligmakend te zien. Het loon is een solide basis maar beide partijen moeten beseffen dat het effect van een loonsverhoging slechts tijdelijk is. Financiële beloning is een vorm van extrinsieke motivatie die niet voldoende is om op lange termijn gemotiveerd aan de slag te blijven.”

Het loon is een solide basis maar beide partijen moeten beseffen dat het effect van een loonsverhoging slechts tijdelijk is. Financiële beloning is een vorm van extrinsieke motivatie die niet voldoende is om op lange termijn gemotiveerd aan de slag te blijven.

Loonontevredenheid doet bedienden vertrekken

Uit de tweejaarlijkse salariswijzer van Bright Plus blijkt dat de onderzochte bedienden die voltijds werken gemiddeld 3.379 euro bruto verdienen met 3.200 als mediaan. Een talenknobbel hebben brengt hierbij duidelijk op: vier of meer talen spreken, levert meer dan 400 euro bruto extra op per maand.

De onderzochte bedienden geven hun salaris gemiddeld een 7,1 op 10. Die score beïnvloedt sterk de intentie om al dan niet te willen veranderen van job. Zo zegt 53% van de bedienden met een lage salaristevredenheid (max 6 op 10) het komende jaar te willen veranderen van job.

De algemene tevredenheid stijgt tot 7,4 bij zij die recent een opslag kregen maar meer dan de helft van de respondenten heeft de voorbije twee jaar geen loonsverhoging ontvangen. De indexering wordt hierbij door medewerkers niet als een loonsverhoging beschouwd.

Linda Cappelle: “Werkgevers moeten in tijden van de war for talent er uiteraard voor zorgen dat het brutoloon aan de basisverwachtingen voldoet maar voor een goede samenwerking op lange termijn zijn vooral de niet-financiële voordelen doorslaggevend. Zo zijn investeringen in persoonlijke ontwikkeling en groeiopportuniteiten belangrijker in het streven naar een succesvolle en duurzame tewerkstelling.”

Zelf meebeslissen over het loonpakket

Ongeveer een kwart (26%) van de Belgische bedienden geeft aan zelf inspraak te hebben in het loonpakket. 8% kan dit zelfs helemaal zelf samenstellen, de overige 18% doet dit gedeeltelijk. Opvallend is dat dit percentage hoger ligt bij mannen: 34% vs. 23% bij vrouwen.

De extralegale voordelen die het vaakst voorkomen in het salarispakket zijn de maaltijdcheques (76%) en de hospitalisatieverzekering (62%). Nieuw op drie is de mogelijkheid tot thuiswerken die steeg tot 55%, ten opzichte van 27% in 2021. Daarnaast steeg het aandeel van de thuiswerkvergoeding de laatste twee jaar van 23% tot 32% en beschikt 5% van de onderzochte bedienden over een mobiliteitsbudget, ten opzichte van 1% in 2021.

Linda Cappelle:“Een motiverend HR-beleid is flexibel en zorgt voor diverse verloningsvormen die zich aanpassen aan de levensfase en -stijl van werknemers. Zo is werknemers inspraak geven met een cafetariaplan een krachtig middel dat zorgt voor meer betrokkenheid, motivatie en vertrouwen. Daarnaast dienen werkgevers in te zetten op transparantie. Om talent aan te trekken krijgen nieuwe werknemers vaak hogere lonen en ontstaat er ongelijkheid die voor wrevel kan zorgen. Het advies luidt om te zorgen voor objectieve criteria en een transparante communicatie om retentie te verzekeren.

Meer weten? Download onze salariswijzer!

Een motiverend HR-beleid is flexibel en zorgt voor diverse verloningsvormen die zich aanpassen aan de levensfase en -stijl van werknemers. Zo is werknemers inspraak geven met een cafetariaplan een krachtig middel dat zorgt voor meer betrokkenheid, motivatie en vertrouwen.

Over het onderzoek

Online onderzoek rond de motivatie van bedienden dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Bright Plus tussen 16 t.e.m. 30 juni 2023 bij 1204 Belgische bedienden die minstens halftijds op kantoor werken. De cijfers zijn representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1204 Belgen bedraagt 2,74%.

Bright Plus salariswijzer is een tweejaarlijks online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Bright Plus. De editie van dit jaar vond plaats tussen 17 februari 2023 en 24 februari 2023 bij 1263 werknemers met een bediendenstatuut in ondersteunende functies. Managers en leidinggevenden werden niet opgenomen in de steekproef. De maximale foutenmarge bij 1263 werknemers bedraagt 3,02%.