Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Van assistant naar professional op een snel evoluerende arbeidsmarkt

Antwerpen, 15 september 2022 - De assistantfunctie is al jarenlang een knelpuntberoep. Desondanks biedt de job tal van kansen: onder invloed van digitalisering, automatisering en telewerken is de functie immers enorm veranderd.

1 min. leestijd

Assistants vervullen dan ook niet langer een uitsluitend uitvoerende rol. Sterker nog, zij zijn geëvolueerd naar een eerder coördinerende of zelfs gespecialiseerde rol. De functie is aan een positieve evolutie bezig, waarvoor Linda Cappelle, CEO van hr-dienstverlener Bright Plus, de nodige aandacht vraagt. Zo werd recent de nieuwe functietitel van ‘meertalige professional’ geïntroduceerd, waarmee Cappelle een eerste stap zet naar de herwaardering van de assistantfunctie. Met haar nieuwe boek Goodbye assistant, hello professional?, dat op 15 september uitgegeven wordt bij Borgerhoff & Lamberigts, maakt ze bovendien komaf met de taboes en stereotypes die erover nog bestaan.

“Verandering is nog steeds de enige constante”

De assistantfunctie kende de laatste jaren een belangrijke evolutie, zo stelt Linda Cappelle als CEO van Bright Plus. De functietitel van ‘assistant’ dekt dan ook niet langer de lading van de functie. Als ‘professional’ of expert in een bepaald vakgebied vervult men immers niet langer een louter uitvoerende rol. Cappelle licht toe: “Met een specialisatie in vakgebieden als HR, Marketing, Sales, enzovoort zijn medewerkers in deze functie bijzonder gewild bij werkgevers.” 

Zij treden dus op als experten in een vakgebied, waarbij zij veeleer werken mét een manager of team dan vóór een team. Daarbij is de aanvulling ‘meertalig’ essentieel, aangezien een grondige talenkennis onontbeerlijk blijft in deze functie. Bijgevolg werd recent de nieuwe functietitel van ‘meertalige professional’ in het leven geroepen, en dat met een belangrijke reden. De functietitel van ‘assistant’ wordt namelijk nog steeds als onaantrekkelijk beschouwd, of krijgt de stempel van ‘vrouwenberoep’ toebedeeld.

Assistants treden op als experten in een vakgebied, waarbij zij veeleer werken mét een manager of team dan vóór een team.

Een blijvend knelpuntberoep

Het wekt dan ook geen verbazing dat de functie niet alleen een kwantitatief, maar vooral ook een kwalitatief knelpuntberoep is. Dat ligt echter niet alleen aan de bestaande vooroordelen over de functie: er is vandaag de dag immers ook een reëel tekort aan arbeidskrachten met de vereiste talenkennis. Bijgevolg is volgens Cappelle de introductie van de nieuwe functietitel nog maar een deel van de oplossing. De echte oplossing? “Een realistischer beeld van de functie in de schijnwerper zetten”, zo stelt Cappelle.

Meer bepaald is het hoog tijd om meertalige professionals en hun rijke jobinhoud naar waarde te schatten, aangezien het hardnekkige cliché van hun louter ‘ondersteunende rol’ nog steeds standhoudt.

Doorgroeimogelijkheden en flexibele contracten

Ook het idee dat het meertalige professionals ontbreekt aan doorgroeimogelijkheden, is een hardnekkige misvatting die ontkracht dient te worden. Er is dan ook een opmerkelijke trend merkbaar: vooral studenten en meertalige professionals onder de 30 jaar schatten de carrièrekansen van de job hoog in. “Zij beseffen heel goed dat de functie een ideale springplank is naar een meer gespecialiseerde functie binnen de organisatie.”

Bovendien gaat groei verder dan het verwerven van een hogere functie. Zo geeft bijna 5 op de 10 (45%) van de meertalige professionals aan dat ze groeien en bijleren door extra taken of verantwoordelijkheden die ze krijgen binnen de huidige functie. Daarnaast erkennen ook werkgevers de toegevoegde waarde van deze professionals. Zo worden ze immers steeds vaker ingezet als freelancer of gaan ze via projectsourcing bij verschillende bedrijven aan de slag. Dat laat de professional toe zich flexibeler op te stellen en sneller meer gespecialiseerde kennis op te bouwen.

Goodbye assistant, hello professional?

Cappelles statement is duidelijk: de job van meertalige professional biedt uitdaging, veelzijdigheid en verantwoordelijkheid. “Met een nieuwe functietitel die wél de lading dekt, een realistische functieomschrijving die de louter ‘uitvoerende rol’ overstijgt, en tal van doorgroeimogelijkheden en flexibele contractvormen, ziet de toekomst van de meertalige professional er alvast rooskleurig uit”, zo besluit Cappelle. “Op een snel veranderende arbeidsmarkt zullen zij een vaste waarde blijven.”

Bij vragen, neem contact op met marketing@brightplus.be.