Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Actievoorwaarden Bring a Friend-actie

 1. De Bring a Friend-actie loopt van 01/09/2023 tot en met 31/12/2024.
 2. Onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op de Bring a Friend-actie.

Onze actievoorwaarden

Wie kan deelnemen?

 • Een Bright Plus-medewerker tewerkgesteld bij Bright Plus nv of Bright Plus Outsourcing Solutions nv (hierna “indirecte medewerkers” genoemd) of een Project Consultant tewerkgesteld via Bright Plus Outsourcing Solutions nv (hierna “directe medewerkers” genoemd) De directe en indirecte medewerkers worden hierna allen samen en elk apart “Aanbrenger” genoemd.
 • De Aanbrenger is een natuurlijke persoon die over een geldig e-mailadres, telefoonnummer, adres en officiële verblijfplaats in België beschikt tijdens de duurtijd van de Bring a Friend-actie

Hoe deelnemen?

 • De Aanbrenger beveelt een nieuwe kandidaat die op zoek is naar een job  ( hierna “Voorgestelde kandidaat” genoemd) aan door diens contactgegevens te bezorgen aan zijn/haar werkgever Bright Plus nv respectievelijk Bright Plus Outsourcing Solutions nv door middel van deze websitelink https://www.brightplus.be/nl/bring-a-friend.

1 Actievoorwaarden voor indirecte medewerkers van Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv

1.1 Verloop

 • Aan de hand van bovengenoemde link zal Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv de Voorgestelde kandidaat screenen.
 • De Aanbrenger ontvangt een premie voor elke door hem/haar tijdens de looptijd van de Bring a Friend-actie Voorgestelde kandidaat die op een interne job bij Bright Plus nv of bij Bright Plus Outsourcing Solutions nv wordt tewerkgesteld of die als Project Consultant via Bright Plus Outsourcing Solutions nv op een project wordt geplaatst bij een klant van Bright Plus Outsourcing Solutions nv en dit onder de volgende cumulatieve voorwaarden :
  • De Voorgestelde kandidaat een natuurlijk persoon is met een geldig e-mailadres, telefoonnummer en een officiële verblijfsplaats in België gedurende de duurtijd van de Bring a Friend-actie ;
  • De Voorgestelde kandidaat niet reeds eerder door een andere -indirecte of directe medewerker werd voorgesteld aan Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv;
  • De Voorgestelde kandidaat zijn/haar eerste werkdag voor Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv plaatsvindt binnen een periode van maximaal 6 maanden nadat de Voorgestelde kandidaat voorgesteld werd door de Aanbrenger ;
  • De Voorgestelde kandidaat  bij Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv nog niet gekend is: het moet gaan om een Voorgestelde kandidaat waar Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv de laatste 12 maanden geen actief contact mee had;
  • De Voorgestelde kandidaat minimum 3 maanden effectief als werknemer gepresteerd heeft bij Bright Plus nv respectievelijk Bright Plus Outsourcing Solutions nv na de voorstelling;
  • De minimale registratiegegevens correct werden opgegeven via voornoemde link
 • Het aanbrengen van vrienden en kennissen valt buiten het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de Aanbrenger en kent geen enkel verband hiermee. Er is geen enkele link met de normale dagtaak van de Aanbrenger, noch wordt tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit opgedane kennis gebruikt. In geval van inbreuk op de bovenvermelde regels, zal de aanvraag van de Aanbrenger onmiddellijk, automatisch en zonder voorafgaande verwittiging vervallen van de Bring a Friend actie (en bijgevolg niet weerhouden worden voor enige premie).

1.2 De premie

 • De Bring a Friend premie  is gelijk aan een brutopremie van €2000. Aangezien de Aanbrenger tewerkgesteld is bij Bright Plus nv of Bright Plus Outsourcing Solutions nv , wordt de premie aanzien als beroepsinkomen waarop RSZ en BV van toepassing zijn.
 • Indien meerdere Voorgestelde kandidaten worden tewerkgesteld door Bright Plus nv of Bright Plus Outsourcing Solutions nadat de Aanbrenger deze heeft aangebracht conform de voorwaarden van onderhavige actie, heeft de Aanbrenger telkens recht op bovengenoemde premie.

1.3 Tijdstip van uitbetaling van de premie

 • Nadat de Voorgestelde kandidaat minimum 3 maanden effectief prestaties heeft verricht op basis van een arbeidsovereenkomst met Bright Plus respectievelijk Bright Plus Outsourcing Solutions nv en nog steeds in dienst is met de intentie om op lange termijn te blijven en er dus geen twijfel bestaat omtrent performance van de Voorgestelde kandidaat in kwestie op het einde van de referteperiode, gebeurt de uitbetaling van de premie. 
 • De Aanbrenger wordt  uitbetaald op basis van de gegevens die hij/zij heeft verstrekt aan Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv. Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv kan onder geen enkel beding aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke foutieve uitbetalingen, indien deze te wijten zouden kunnen zijn aan de door Aanbrenger verschafte incorrecte persoons-, bank- of facturatiegegevens.

2 Actievoorwaarden voor directe medewerkers van Bright Plus Outsourcing Solutions nv (Project Consultants)

2.1 Verloop

 • Aan de hand van bovengenoemde link zal Bright Plus Outsourcing Solutions nv / Bright Plus nv de door de directe medewerkers Voorgestelde kandidaat screenen.
 • De Aanbrenger ontvangt een premie voor elke door hem tijdens de looptijd van de Bring a Friend-actie Voorgestelde kandidaat die op een interne job bij Bright Plus nv of Bright Plus Outsourcing Solutions nv wordt tewerkgesteld of die als Project Consultant via Bright Plus Outsourcing Solutions nv op een project wordt geplaatst bij een klant van Bright Plus Outsourcing Solutions nv en dit onder de volgende cumulatieve voorwaarden :
  • De Voorgestelde kandidaat een natuurlijk persoon is met een geldig e-mailadres, telefoonnummer en een officiële verblijfsplaats in België gedurende de duurtijd van de Bring a Friend-actie;
  • De Voorgestelde kandidaat niet reeds eerder door een andere indirecte of directe  medewerker is voorgesteld aan Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv;
  • De Voorgestelde kandidaat zijn/haar eerste werkdag voor Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv plaatsvindt binnen een periode van maximaal 6 maanden nadat de Voorgestelde kandidaat voorgesteld werd door de Aanbrenger ;
  • De Voorgestelde kandidaat  bij Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv nog niet gekend is: het moet gaan om een voorgestelde kandidaat waar Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv de laatste 12 maanden geen actief contact mee had;
  • De Voorgestelde kandidaat minimum 3 maanden effectief in dienst is van Bright Plus nv respectievelijk Bright Plus Outsourcing Solutions nv of minimum 3 maanden prestaties heeft verricht als Project Consultant in opdracht van Bright Plus Outsourcing Solutions nv;
  • De minimale registratiegegevens correct werden opgegeven via voornoemde link.
 • Het aanbrengen van kandidaten valt buiten het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de Aanbrenger en kent geen enkel verband hiermee. Er is geen enkele link met de normale dagtaak van de Aanbrenger, noch wordt tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit opgedane kennis gebruikt. In geval van inbreuk op de bovenvermelde regels, zal de Aanbrenger onmiddellijk, automatisch en zonder voorafgaande verwittiging worden uitgesloten van de Bring a Friend actie (en bijgevolg niet weerhouden worden voor enige premie).

2.2 De premie

 • Indien de Voorgestelde kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaat voor een interne job bij Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv of als Project Consultant bij Bright Plus Outsourcing Solutions nv, is de Bring a Friend fee gelijk aan een brutopremie van €2000. Gezien de Aanbrenger tewerkgesteld is bij Bright Plus Outsourcing Solutions nv, wordt de premie aanzien als beroepsinkomen waarop RSZ en BV van toepassing zijn.
 • Indien de door Aanbrenger Voorgestelde kandidaat een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid (inclusief uitzendarbeid optie vast) afsluit of via werving en selectie bij een klant van Bright Plus NV wordt aangeworven, en op voorwaarde dat de Voorgestelde kandidaat minimum 3 maanden effectief prestaties heeft verricht in opdracht van Bright Plus nv na de voorstelling, is de Bring a Friend premie gelijk aan een brutopremie van €500.
 • Indien meerdere Voorgestelde kandidaten worden tewerkgesteld door Bright Plus nv of Bright Plus Outsourcing Solutions nv of als project Consultant via Bright Plus Outsourcing Solutions nv op een project wordt geplaatst bij  een klant van Bright Plus Outsourcing Solutions nv nadat Aanbrenger deze heeft aangebracht conform de voorwaarden van onderhavige actie, heeft de Aanbrenger telkens recht op de premie.

2.3 Tijdstip van uitbetaling van de premie

 • Indien de Voorgestelde kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaat voor een interne job bij Bright Plus nv / Bright Plus Outsourcing Solutions nv of als Project Consultant bij Bright Plus Outsourcing Solutions nv, gebeurt de uitbetaling van de premie nadat de Voorgestelde kandidaat minimum 3 maanden effectief prestaties heeft verricht op basis van een arbeidsovereenkomst met Bright Plus respectievelijk Bright Plus Outsourcing Solutions nv en nog steeds in dienst is met de intentie om op lange termijn te blijven en er dus geen twijfel bestaat omtrent performance van de Voorgestelde kandidaat in kwestie op het einde van de referteperiode. 
 • Indien de door Aanbrenger Voorgestelde kandidaat een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid (inclusief uitzendarbeid optie vast) afsluit of via werving en selectie bij een klant van Bright Plus NV wordt aangeworven, gebeurt de uitbetaling van de premie nadat de Voorgestelde kandidaat minimum 3 maanden effectief prestaties heeft verricht. 
 • De Aanbrenger wordt uitbetaald op basis van de gegevens die hij/zij heeft verstrekt aan Bright Plus Outsourcing Solutions nv. Bright Plus Outsourcing Solutions nv  kan onder geen enkel beding aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke foutieve uitbetalingen, indien deze te wijten zouden kunnen zijn aan de door de Aanbrenger verschafte incorrecte persoons-, bank- of facturatiegegevens.

Keer terug naar de actie >