Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Actievoorwaarden Member get Member-actie

 1. De Member get Member-actie loopt van 01/04/2023 en 31/12/2024.
 2. Onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op de Member get Member-actie.

Onze actievoorwaarden

Wie kan deelnemen?

 • Een kandidaat-uitzendkracht of werkende uitzendkracht ingeschreven bij Bright Plus nv (= Aanbrenger)
 • De Aanbrenger is een natuurlijke persoon die over een geldig e-mailadres, telefoonnummer, adres en officiële verblijfplaats beschikt tijdens de duurtijd van de Member get Member-actie

Hoe deelnemen?

 • De Aanbrenger beveelt een nieuwe ‘member’) die op zoek is naar een job  (= Voorgestelde kandidaat) aan door diens contactgegevens te bezorgen aan Bright Plus nv door middel van deze websitelink https://www.brightplus.be/nl/member-get-member.

Verloop

 • Aan de hand van bovengenoemde link zal Bright Plus nv de Voorgestelde kandidaat screenen.
 • De Aanbrenger ontvangt een premie voor elke door hem tijdens de looptijd van de Member get Member-actie Voorgestelde kandidaat die door Bright Plus nv wordt tewerkgesteld en dit op cumulatieve voorwaarde dat:
  • De Voorgestelde kandidaat een natuurlijk persoon met een geldig e-mailadres, telefoonnummer en een officiële verblijfsplaats gedurende de duurtijd van de Member get Member-actie is;
  • De Voorgestelde kandidaat niet reeds eerder door een andere kandidaat of werkende uitzendkracht werd voorgesteld aan Bright Plus nv;
  • De Voorgestelde kandidaat zijn eerste werkdag voor Bright Plus nv plaatsvindt binnen een periode van maximaal 6 maanden nadat de Voorgestelde kandidaat voorgesteld werd door de Aanbrenger ;
  • De Voorgestelde kandidaat is bij Bright Plus nv nog niet gekend: het moet gaan om een voorgestelde kandidaat waar Bright Plus nv de laatste 12 maanden geen actief contact mee had;
  • De Voorgestelde kandidaat minimum 3 maanden effectief prestaties heeft verricht in opdracht van Bright Plus nv na de voorstelling ;
  • De minimale registratiegegevens correct werden opgegeven via voornoemde website.
 • Het aanbrengen van kandidaten valt buiten het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de Aanbrenger en kent geen enkel nauw verband hiermee. Er is geen enkele link met de normale dagtaak van de Aanbrenger, noch wordt tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit opgedane kennis gebruikt. In geval van inbreuk op de bovenvermelde regels, zal de deelnemer onmiddellijk, automatisch en zonder voorafgaande verwittiging worden gediskwalificeerd.

De premie

 • De Member Get Member fee is gelijk aan een brutopremie van €500.
  • Indien de Aanbrenger tewerkgesteld is bij Bright Plus nv (of één van haar zustermaatschappijen), wordt de premie aanzien als beroepsinkomen waarop RSZ en BV van toepassing zijn.
  • Is de Aanbrenger geen uitzendkracht van Bright Plus? In dat geval ondertekent Aanbrenger een document, waarin hij/zij verklaart de inkomsten uit deze actie aan te geven in de personenbelasting en neemt de Aanbrenger de inkomsten van de actie zelf ook op in diens aangifte personenbelasting. In voorkomend geval  vraagt Bright Plus dan alle noodzakelijke persoonsgegevens  op om de fiche voor de personenbelasting op te stellen.
 • Indien meerdere Voorgestelde kandidaten worden tewerkgesteld door Bright Plus nv of via een tussenkomst van Bright Plus nv worden aangeworven door een klant van Bright Plus nv nadat de kandidaat of werkende uitzendkracht deze heeft aangebracht conform de voorwaarden van onderhavige actie, heeft de kandidaat of werkende uitzendkracht telkens recht op de fee.

Tijdstip van uitbetaling van de premie

 • Nadat de Voorgestelde kandidaat minimum 3 maanden effectief prestaties heeft verricht gebeurt de uitbetaling van de premie. 
 • De Aanbrenger wordt  uitbetaald op basis van de gegevens die hij/zij heeft verstrekt aan Bright Plus nv. Bright Plus nv  kan onder geen enkel beding aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke foutieve uitbetalingen, indien deze te wijten zouden kunnen zijn aan de door de kandidaat of werkende uitzendkracht verschafte incorrecte persoons-, bank- of facturatiegegevens.

 

Keer terug naar de actie >