Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Hoeveel betaal je als belasting op je loon en andere extralegale voordelen?

Over België wordt weleens gezegd dat het een land is met een hoge belastingdruk. Maar hoeveel belasting betaal je op je loon? En betaal je belasting op extralegale voordelen? Wij helpen je alvast op weg om jouw belastingen te berekenen.

Bright Plus

3 min. leestijd

Je zal ongetwijfeld al gemerkt hebben dat jouw brutoloon niet gelijk is aan jouw nettoloon. Maar welke impact hebben die belastingen precies op wat je netto overhoudt van je loon? En hebben ze ook een invloed op je jaarlijkse vakantiegeld of die welverdiende bonus? We geven je een woordje uitleg.

De belasting op je loon

Je brutoloon is niet gelijk aan het loon dat je maandelijks op je rekening ziet verschijnen. Er is namelijk een verschil tussen je netto - en brutoloon. Je brutoloon is jouw loon voor er de bijdrage voor sociale zekerheid is afgehouden. Jouw werkgever mag deze bijdrage rechtstreeks van je brutoloon afhouden, zodat jij je daar geen zorgen over hoeft te maken.

Het belastbaar loon

Je brutoloon is je salaris waar sociale bijdragen of belastingen werden afgehouden. Die sociale bijdrage of RSZ-bijdrage wordt gebruikt om mensen die door ziekte niet meer kunnen werken, werklozen en mensen die met pensioen zijn een vervangingsinkomen te geven, en om de kinderbijslag en de verzekering voor gezondheidszorgen te financieren.

Het bedrag dat je bijdraagt is een vast percentage van je brutoloon, namelijk 13,07 procent. Wat je overhoudt van je brutosalaris na de afhouding van de RSZ, noemt men het belastbaar loon. En dit behoort tot het belastbare inkomen.

Je nettoloon

Van het belastbaar loon worden belastingen of een bedrijfsvoorheffing en een bijzondere sociale bijdrage afgehouden. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend in schijven: het percentage (tussen 25 en 50 procent) stijgt dus naarmate je inkomen hoger ligt.

Bij die berekening wordt ook rekening gehouden met de gezinslast. De bijzondere sociale bijdrage is afhankelijk van het jaarlijkse gezinsinkomen. Het bedrag kan sterk variëren naargelang je gezinssituatie en het inkomen van je echtgenoot of echtgenote.

Hoe wordt je vakantiegeld belast?

Als bediende krijg je van je werkgever enkel en dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is je normale loon, dat je werkgever blijft uitbetalen wanneer je vakantie neemt.

Het dubbel vakantiegeld is een extra vergoeding die wordt uitbetaald tussen 2 mei en 30 juni van het jaar waarin je de vakantie opneemt. Het wordt berekend op basis van je prestaties van het jaar voordien en bedraagt 92 procent van je brutomaandloon. Daarop betaal je een bepaald percentage belastingen of bedrijfsvoorheffing. Dat varieert tussen 19,7 en 47,44 procent, afhankelijk van de hoogte van je brutojaarsalaris en het aantal kinderen dat je ten laste hebt.

Betaal je belastingen op een bonus of extralegale voordelen?

Hoe graag we ook willen zeggen dat jouw welverdiende bonus of extralegale voordelen vrijgesteld van belastingen, het is jammer genoeg niet zo. De fiscus beschouwt extralegale voordelen zoals een smartphone, firmawagen,… als loon dat dus onderworpen is aan belastingen. De extralegale voordelen worden dus gezien als een belasting op loon.

Wat je betaalt, hangt af van de aard van het voordeel. Het is dus geen voordeel van alle aard. We sommen de verschillende voordelen even op.

  • Een loonbonus: Zolang je loonbonus in 2019 niet meer dan € 3.383 per jaar bedroeg, wordt dit voordeel niet belast. Het mag echter niet gaan om een bonus voor een individuele doelstelling, wel voor een collectieve target die meetbaar, transparant, definieerbaar en controleerbaar is. Op het brutobedrag betaal je wel nog een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent.
  • Winstdeelname: Sommige werkgevers keren een deel van de bedrijfswinst uit in cash of aandelen. Het bedrag wordt belast, maar tegen een gunstiger tarief van 15 procent (bij kmo’s en in het kader van een investeringsplan) of 25 procent.
  • Bedrijfswagen: de aanslag wordt berekend op basis van de cataloguswaarde, het bouwjaar en de CO2-uitstoot van de auto. Betaal je uit eigen zak een vergoeding voor het gebruik van de auto, dan wordt dat bedrag afgetrokken van het belastbaar voordeel. Dit wil zeggen dat dat gedeelte fiscaal aftrekbaar is.
  • Abonnementopenbaarvervoer: de tegemoetkoming van je werkgever is belastingvrij. Dit komt omdat het gezien wordt als een voordelig ecologisch product waarbij belastingen en sociale bijdrage niet worden gevraagd.
  • Gsm: krijg je van je werkgever een gsm ter beschikking, dan word je enkel belast op het privégebruik. Over het algemeen hanteert men daarvoor een belastbaar bedrag van ongeveer 150 euro per jaar. Betaal je zelf een bijdrage voor je gsm, dan wordt dat bedrag afgetrokken van het belastbaar voordeel.
 

Events en trainingen op de agenda

event

Opendeurdag Bright Young Grads | Roeselare

Roeselare

app.event.read_more