Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Je eerste job gevonden? Dan ontvang je voortaan elke maand een loonfiche. Die fiche leren begrijpen maakt het je mogelijk om na te kijken of je loon correct werd berekend en uitbetaald. Bovendien worden alle elementen op je loonbrief één keer per jaar op een fiscale fiche samengevat. Dit document helpt om je belastingaangifte in te vullen.

Bright Plus

1 min. leestijd

De elementen op je loonfiche

Brutoloon

Je brutoloon is de som van alle loonelementen vóór sociale en fiscale inhoudingen. Het is dus niet het bedrag dat op je rekening wordt gestort.

Bijdrage voor sociale zekerheid of RSZ-bijdrage

De RSZ-bijdrage is een afhouding die wordt gebruikt door de overheid om vervangingsinkomens te verschaffen en om de kinderbijslag en verzekering gezondheidszorgen te vergoeden.

Belastbaar loon

Door de RSZ-bijdrage af te trekken van je brutoloon krijg je het belastbare loon.

Bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden van je belastbare loon. Hoe groot dat bedrag is, wordt o.a. bepaald door de hoogte van je loon, je burgerlijke staat en je gezinssituatie. Zelfs je collega’s met een vergelijkbaar brutoloon betalen dus niet per se dezelfde voorheffing.

Vergis je niet: de bedrijfsvoorheffing is niet hetzelfde als je belastingen. Het is slechts een voorschot. De definitieve afrekening gebeurt later op basis van je belastingaangifte. Dan wordt er berekend of je een teveel of tekort aan voorheffing betaalde en moet je dus belastingen bijbetalen of terugkrijgen.

Nettoloon

Je nettoloon is het bedrag dat overblijft als de voorheffing wordt afgetrokken van je belastbare loon. Dat bedrag kan op je bankrekening echter toch nog anders zijn, omdat er soms nog bedragen bijkomen die niet onderworpen zijn aan RSZ of bedrijfsvoorheffing of bijzondere afhoudingen of verrekeningen van je werkgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de terugbetaling van gemaakte onkosten voor het werk of de werknemersbijdrage voor eventuele maaltijdcheques. Die bedragen staan steeds apart vermeld op je loonfiche.

Wil je graag weten of je genoeg verdient? Gebruik dan onze gratis salaristool

Events en trainingen op de agenda

event

Opendeurdag Bright Young Grads | Roeselare

Roeselare

app.event.read_more