Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Alles wat jij als werknemer moet weten over de vaccinatiecampagne

Wat betekent vaccinatiecampagne voor jou als werknemer? Na een bewogen jaar brengt het coronavaccin eindelijk weer hoop. En binnenkort ben jij ook aan de beurt voor zo’n prikje. Het is heel normaal dat jij daarover nog praktische vragen hebt, ook als het op je werk aankomt. Wij verzamelden voor jou alle relevante informatie.

Bright Plus

3 min. leestijd

In de komende maanden kan iedereen die in België gedomicilieerd is zich gratis laten vaccineren tegen Covid-19. Dat geldt dus ook voor jou en je collega’s. De vaccinatie is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen door de overheid.

Wanneer word ik gevaccineerd?

De vaccinatie van de Belgische bevolking gebeurt in verschillende fasen. In de eerste fase, die in januari is gestart, kwamen bewoners en personeel van de woonzorgcentra aan bod, net als medewerkers in de zorg. Aansluitend volgen de 65-plussers en risicopatiënten. Nadien komt tot slot de rest van de bevolking aan bod. Wanneer het exact zover is, is dus nog moeilijk in te schatten. Het is wel de bedoeling dat iedereen tegen 11 juli een eerste prik heeft gekregen. Dat hangt echter voor een groot deel af van de levering van de vaccins. Bij problemen bij de producenten van de vaccins kan dat voor vertragingen zorgen.

Net zoals alle Belgen zal je ongeveer twee weken voor je aan de beurt bent een persoonlijke uitnodiging ontvangen via de post. In die brief krijg je de optie om je afspraak te bevestigen, te weigeren of te verplaatsen. Er staat ook bij waar je de vaccinatie kan laten uitvoeren.

Kan mijn werkgever me verplichten om me te laten vaccineren?

Neen, vaccinatie is een vrijwillige keuze. Noch de overheid, noch jouw werkgever kan of mag je verplichten om je te laten inenten. Wel kunnen ze je natuurlijk sensibiliseren en aanmoedigen om een prikje te halen.

Mag mijn werkgever een bewijs van vaccinatie opvragen?

Jouw vaccinatiegegevens zijn medische gegevens. Die zijn strikt persoonlijk en mogen enkel in uitzonderlijke situaties verwerkt worden. Dat is hier niet het geval. Je werkgever mag jou dus niet om een vaccinatiebewijs vragen en mag deze gegevens ook niet registreren.

Wel kan je werkgever je vrijblijvend vragen of je gevaccineerd werd. Je kiest zelf of je die vraag beantwoordt. Maar zelfs als je dat wel doet, mag je werkgever die informatie niet registreren en mag er ook geen gevolg aan geven. Of jij wel of niet gevaccineerd werd mag dus geen invloed hebben op bijvoorbeeld je uurrooster, toegang tot de werkplek of (verplicht) telewerk. Maakt je werkgever wél een onderscheid op basis van de vaccinatie, dan kan een schadevergoeding tot zes maanden brutoloon worden opgelegd wegens discriminatie.

Kan ik ontslagen worden indien ik me niet laat vaccineren?

Als jij ervoor kiest om je niet te laten vaccineren mag je werkgever je daar niet voor ontslaan. Dat kan echter wel als je de andere preventiemaatregelen en voorschriften die verplicht werden door de overheid weigert na te leven. Zo bevestigde de Antwerpse Arbeidsrechtbank bijvoorbeeld dat ontslag om dringende redenen voor het niet dragen van het verplichte mondmasker gerechtvaardigd is.

Moet ik voor mijn coronavaccin een dag verlof nemen?

In februari besliste de overheid dat elke werknemer recht heeft op klein verlet met behoud van loon op de dag van vaccinatie. Om hier een beroep op te kunnen doen, moet jij je werkgever wel op voorhand verwittigen. Je werkgever kan je ook vragen om aan te tonen dat dit klein verlet enkel werd opgenomen voor jouw vaccinatie. Een document dat jouw afspraak in het vaccinatiecentrum bevestigt is hiervoor voldoende. Let wel: de werkgever mag enkel het tijdstip van de vaccinatie noteren, en mag de informatie die hij/zij te zien krijgt enkel gebruiken voor de organisatie van het werk en een correcte loonadministratie.

En wat na het vaccin?

Het is niet omdat je gevaccineerd werd dat je (werk)leven weer gewoon z’n normale gangetje kan gaan. Ook na je inenting moet jij je nog altijd aan de voorschriften en preventiemaatregelen van de overheid én van je werkgever houden.

Wanneer minstens 70% van de bevolking gevaccineerd werd zal er meer controle zijn over de verspreiding van het virus en zullen stapsgewijs versoepelingen kunnen worden doorgevoerd. Tot die tijd moeten alle maatregelen dus nog even strikt worden nageleefd.

Antwoorden op je vragen?

Heb je naast de vragen over je job nog algemene bedenkingen over de vaccinatiecampagne? Op de website van laatjevaccineren vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over de coronavaccinaties. And in the meantime, stay safe & healthy!

Bronnen:

https://www.laatjevaccineren.be/

Werk.belgie.be

https://www.hrsquare.be/nl/rechtspraak/rechtvaardigt-weigering-mondmasker-te-dragen-altijd-een-ontslag-om-dringende-reden

 

Events en trainingen op de agenda

event

Opendeurdag Bright Young Grads | Roeselare

Roeselare

app.event.read_more