Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

De vijf competenties van een succesvolle projectleider

Succesvol uitgevoerde projecten zijn een krachtig instrument om flexibel en doelgericht resultaten te boeken. Ook voor de teamleden zijn ze ontzettend leerrijk en een uitstekende springplank naar meer verantwoordelijkheid.

Bright Plus

2 min. leestijd

Als projectleider neem je de centrale rol op binnen het project en ben je verantwoordelijk voor een reeks belangrijke en niet altijd even eenvoudige taken. Welke uiteenlopende competenties heb je hiervoor nodig?

Als projectleider heb je de dagelijkse leiding van een projectteam. Je stuurt eenmalige projecten met een tastbaar eindresultaat binnen een welbepaalde tijdspanne. Je beheert het project als een manager, wat betekent dat volgende competenties je zeker zullen ondersteunen:

Zelfmanagement

Als projectleider bepaal je concrete doelen en timings, en zorg je dat de afspraken nagekomen worden. Je verdeelt de opdrachten en controleert de uitvoering ervan. Het is dus essentieel om een overzicht te bewaren en sterk georganiseerd, je eigen planning maar ook die van de anderen nauwgezet op te volgen.

Communicatievaardigheden

De projectleider vertegenwoordigt het project zowel intern als extern. Dat impliceert dat je ideeën, besprekings- en werkresultaten presenteert aan je teamleden of opdrachtgever. En dat je ook anderen moet overtuigen. Een project valt of staat bij de communicatie erover. Formeel en informeel! Schriftelijke verslagen en rapporten bevestigen de afspraken waarop je later kan terugvallen, maar ook open gesprekken bij de koffiemachine, bieden waardevolle inzichten in de voortgang van het project. Communiceer ook regelmatig buiten je team, want het uiteindelijke resultaat van het project zal op bedrijfsniveau ingevoerd worden en vereist de goodwill van de hele organisatie.

Teamleiding

Als projectleider delegeer je taken aan de teamleden. Denk na over de argumenten waarmee je de collega's kan overtuigen om ook minder aangename taken uit te voeren. Benadruk het belang van het project in zijn geheel en ook de betekenis van de afzonderlijke stappen die naar het doel leiden. Een project heeft iemand nodig die de verantwoordelijkheid draagt en durft te delegeren, maar die steeds de weg wijst.

Expertise

De vakcompetenties van een projectleider zijn weliswaar belangrijk, maar wel ondergeschikt aan zijn communicatieve en sociale competenties, want voor de uitvoering van de geplande deelstappen zijn anderen bevoegd. Het is jouw taak om de touwtjes in handen te houden en de expertise van de deskundigen te verzamelen.

Flexibiliteit

Doorgaans worden projecten opgezet om iets totaal nieuws in te voeren waarvoor niet alle ervaring voorhanden is in het bedrijf. Het is dan ook logisch dat niet alles altijd volgens plan verloopt en de werkomstandigheden regelmatig veranderen. Hier dien je rekening mee te houden om snel te kunnen reageren. Flexibiliteit en stressbestendigheid zijn op zijn plaats. Ook met mislukkingen omgaan en met vernieuwde energie de teamleden enthousiasmeren om verder te gaan, horen bij ieder project.