Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Vakantiegeld: zo zit de vork in de steel

De zomer staat voor de deur: tijd om te dromen van een welverdiende vakantie. En waarschijnlijk wordt je vakantiegeld uitbetaald binnenkort. Tijd om het vakantiegeld dus onder de loep te nemen. Wanneer heb je er recht op? En wat als je van job verandert?

Bright Plus

2 min. leestijd

Wat is vakantiegeld?

Als bediende ontvang je jaarlijks enkel en dubbel vakantiegeld van je werkgever.

  • Enkelvoudig vakantiegeld is het loon dat je voor jouw betaalde en wettelijk toegekende vakantiedagen krijgt.
  • Dubbel vakantiegeld is een premie, bedoeld om bijkomende vakantie-uitgaven te dekken.

Wanneer heb je er recht op?

Om vakantiegeld te ontvangen, moet je in het afgelopen jaar, het ‘vakantiedienstjaar’, in loondienst zijn geweest. Het aantal werkdagen dat je in dat jaar presteerde, dient als basis om het aantal vakantiedagen en het exacte bedrag te berekenen.

Meestal keren werkgevers het in mei of juni uit.

Hoeveel bedraagt je vakantiegeld als bediende?

Je werkgever maakt een berekening op basis van je brutoloon en het aantal gewerkte maanden.

  • Enkelvoudig vakantiegeld = het normaal loon loopt gewoon door tijdens de vakantie. Bij een variabel loon rekent men met een daggemiddelde van het loon van de twaalf maanden die de berekeningsmaand voorafgaan.
  • Dubbel vakantiegeld = 92 % van het bruto maandloon van de maand waarin de vakantie ingaat. Als je minder dan 12 maanden hebt gewerkt, dan wordt je premie proportioneel berekend. Heb je bijvoorbeeld 8 maanden gewerkt, dan levert dat 8/12ste van je dubbel vakantiegeld op. 

Ben je benieuwd hoeveel dit netto voor jou zal betekenen? Via onze tool maak je makkelijk een berekening van het vakantiegeld.

Op hoeveel dagen heb je recht?

Het aantal betaalde verlofdagen hangt af van hoeveel je als bediende in het afgelopen jaar werkte. De berekening is gebaseerd op een zesdagenstelsel: wie 6 dagen per week werkt, krijgt 2 verlofdagen per maand, dus 24 dagen per jaar.

Wie 5 dagen werkt, krijgt 5/6 van 24, dus 20 dagen. Wie 4 dagen werkt, krijgt 4/6 van 24, dus 16 verlofdagen. In beide gevallen zijn dat 4 volle vakantieweken.

Voor de volledigheid: ziektedagen, wettelijke feestdagen en afwezigheid als gevolg van educatief verlof worden nooit als jaarlijkse vakantiedagen beschouwd.

 

Ontslagen of van job veranderd?

Loopt je contract bij een werkgever ten einde? Dan krijg je bij je vertrek een attest met het aantal vrije dagen dat je in dat jaar opnam. Zo weet je nieuwe werkgever hoeveel opgenomen vakantiedagen je al nam en hoeveel je er nog mag krijgen.

Ook ontvang je vakantiegeld voor het voorbije jaar. Let op! Zet dat vakantiegeld opzij. Je hebt wel nog recht op je verlofsaldo, maar je nieuwe werkgever betaalt je er geen loon voor uit. Dat kreeg je immers al van je vorige werkgever.

Schoolverlaters en senioren

Studeer je net af en ben je jonger dan 25 jaar? Dan is ‘jeugdvakantie’ misschien iets voor jou. Hiervoor ontvang je - ten laste van de werkloosheidsverzekering - een uitkering die 65 % bedraagt van je gemiddelde dagloon.

Je moet na het einde van je studies wel minstens één maand of 13 werkdagen als loontrekkende gewerkt hebben. En je mag de jeugdvakantiedagen pas opnemen als je gewone vakantiedagen uitgeput zijn.

Wie ouder is dan 50 jaar, als werknemer in de privésector werkt en geen recht heeft op 20 verlofdagen, mag een bijkomende ‘seniorvakantie’ aanvragen bij het RVA.

Puur informatief: arbeiders krijgen meer informatie over hun vakantiegeld via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.