Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

5 feiten en fabels over jouw vakantiegeld

Bijna iedereen houdt van vakantie. Zeker als je daarvoor een extra bedrag op je rekening ontvangt. Er wordt dan ook heel wat verteld en geschreven over het vakantiegeld, maar helaas zijn niet al die verhalen even correct. Welke weetjes over het vakantiegeld zijn feiten en welke fabels? Dat zetten wij voor jou op een rij.

Bright Plus

2 min. leestijd

Wat is vakantiegeld?

Het vakantiegeld bestaat uit twee delen. In de volksmond kennen we ze als ‘enkel’ en ‘dubbel’ vakantiegeld.

Het enkel vakantiegeld is het loon dat gewoon wordt doorbetaald op je wettelijke vakantiedagen. Je ontvangt dat bedrag als bediende dus gewoon bij je normale loonuitkering.

Het dubbel vakantiegeld is een aparte, jaarlijkse toelage die je daarbovenop krijgt om extra kosten van vakantie te dekken. Als bediende met een vast contract wordt die toelage in één keer op je rekening gestort.

FEIT: Je werkgever is verplicht om vakantiegeld uit te betalen

Alle medewerkers in de privésector hebben recht op vakantiegeld. Je werkgever is zelfs verplicht om je jaarlijkse vakantiedagen en -geld toe te kennen, zelfs als je daar niet om vraagt. Doet het bedrijf dat niet, dan kan het daarvoor zelfs een sanctie krijgen. Hoeveel je krijgt, wordt berekend op basis van de prestaties die je geleverd hebt.

FABEL: Het vakantiegeld wordt altijd in mei uitbetaald

Hoewel veel werkgevers het vakantiegeld betalen in mei, hebben ze daar in principe ongeveer 2 maanden voor. Het vakantiegeld moet voor arbeiders worden uitbetaald tussen 2 mei en 30 juni van het vakantiejaar. Bedienden ontvangen het dubbel vakantiegeld bij het opnemen van hun hoofdvakantie, maar in de praktijk wordt dit ook vaak in mei of juni uitbetaald.

FEIT: Ook als je ziek bent, heb je recht op vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt berekend op basis van je brutoloon. Werk je in loondienst, dan betaalt je werkgever dat salaris gewoon door als je ziek bent. Dat is de reden waarom je tijdens ziekteverlof dus ook je vakantiegeld blijft opbouwen.

FABEL: Het vakantiegeld wordt enkel berekend op je brutoloon

Je enkel vakantiegeld is hetzelfde bedrag als het normale dagloon voor de dag waarop je vakantie neemt. De berekening van het dubbel vakantiegeld is een stuk complexer.

Het gebeurt op basis van het brutoloon van de maand waarin je de berekening doet. Die maand wordt ook weleens de maand van je hoofdvakantie genoemd. Voor deze berekening wordt niet alleen je vast loon, maar ook je eventuele variabele verloning, zoals commissielonen, opgenomen. Met extralegale voordelen wordt er daarentegen geen rekening gehouden in de berekening van het bedrag dat je jaarlijks ontvangt.

Om het je een stuk gemakkelijker te maken, kan je op onze website met deze eenvoudige tool je vakantiegeld berekenen zonder rekenmachine of ingewikkelde formules.

FABEL: Als uitzendkracht heb je geen recht op vakantiegeld

Net zoals vaste werknemers hebben uitzendkrachten recht op enkel en dubbel vakantiegeld. Het enige verschil is het tijdstip waarop dat geld wordt uitbetaald.

Als bediende met een uitzendcontract wordt jouw vakantiegeld wekelijks mee uitbetaald bij je loon. Dit heet 'vertrekvakantiegeld'. Het is een goed idee om dit bedrag wekelijks aan de kant te zetten.

Wil je nog meer weten over jouw loon en extralegale voordelen? Lees dan zeker deze blogs.