Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Deze 10 skills zijn een must voor elke jonge professional

Een snel veranderende bedrijfswereld vraagt om een nieuwe manier van werken en dus ook om nieuwe skills. Door zaken zoals de globalisering, de digitalisering en de coronacrisis vallen steeds meer routineuze taken weg. Maar dat vraagt natuurlijk ook om complexere competenties. Deze vaardigheden krijg je als professional best goed onder de knie.

Bright Plus

6 min. leestijd

Talenkennis

Ondanks de vele veranderingen in de bedrijfswereld blijven sommige zaken ook hetzelfde. Een goede talenkennis is zo’n basiscompetentie die nooit aan belang verliest. Nederlands, Frans en Engels voeren de boventoon. Duits sluit aan. Spaans en Italiaans worden enkel in specifieke regio’s, sectoren en bedrijven gevraagd.

Helaas merken docenten uit het hoger onderwijs dat studenten steeds vaker instromen met een achterstand voor het Frans en Duits. De kennis van het gesproken Nederlands en Engels lijkt studenten meer te interesseren en blijft vaak op peil, maar de kennis van grammatica en spelling gaat er zelfs voor deze populaire talen op achteruit. Resultaat? De vraag naar meertalige professionals is groter dan het aanbod. Heb jij je talen wel onder de knie? Dan liggen de jobs vaak voor het rapen en heb je als jonge professional een streepje voor.

Digitale skills

Kan jij je nog een kantoorjob bedenken waar je geen digitale tools voor nodig hebt? Wij durven te wedden van niet. Dat maakt dat een ijzersterke kennis van de gebruikelijke kantoorsoftware, zoals het Microsoft Office-pakket, noodzakelijk is, maar zelfs dat blijkt al lang niet meer voldoende. Bovendien schakelen programma’s zoals PowerPoint en Excel een niveau hoger, en daar zal je als professional aandacht aan moeten schenken.

Naast het up-to-date houden van je basis IT-kennis komen de meeste jonge professionals ondertussen in aanraking met een veel breder pakket aan digitale tools. Denk daarbij bijvoorbeeld aan planningssoftware en online conference tools zoals Teams of Blackboard Collaborate. Die werden vanzelfsprekend alleen maar belangrijker doordat thuiswerken in veel bedrijven een vaste plaats heeft gekregen.

Tot slot is ook een goede kennis van de sociale media een belangrijke skill geworden. Sociale kanalen zijn al lang niet meer alleen noodzakelijk voor functies binnen marketing. Als jonge professional ben je een ambassadeur van je bedrijf en moet je ook jouw personal brand goed in de markt zetten.

Communicatie

Sterke communicatievaardigheden dragen bij tot een positieve uitstraling en een vlotte samenwerking met interne en externe contacten op alle niveaus. Zowel online als offline, mondeling als schriftelijk moet je als jonge professional communicatief sterk in je schoenen staan.

Daarbij moet je bovendien ook oog hebben voor de manier waarop je boodschappen overbrengt. De kracht ervan zit immers deels in de verpakking en de tone-of-voice. Professionele, zakelijke communicatie is niet alleen inhoudelijk sterk, maar ook vlekkeloos geschreven, zorgvuldig opgemaakt of verzorgd naar voor gebracht; op maat van de ontvanger.

Stressbestendigheid

Ook als jonge professional wordt er steeds meer van je verwacht en werk je vaak al vanaf het begin van je carrière aan meerdere projecten tegelijkertijd en niet zelden ook met meerdere managers, teams of afdelingen. Om efficiënt en effectief te presteren onder die druk en om snel te kunnen schakelen, moet je behoorlijk stressbestendig zijn.

Niet alleen blijven functioneren onder (tijds)druk valt onder stressbestendigheid. Nog belangrijker is het herkennen van stressoren, hun bron achterhalen en die - in de mate van het mogelijke - kunnen vermijden in de toekomst. Bij langdurige stress komt je lichaam in een soort survival modus. Enkel door stressoren te leren herkennen en in te zetten op een gezonde copingstrategie kan je echt stressbestendig zijn. Op de korte, maar ook op de lange termijn.

Priority management

Prioriteiten stellen is één ding. De juiste prioriteiten stellen is nog wat anders. Op een high pressure werkvloer moet je hoofd- en bijzaken snel kunnen onderscheiden. Er komen namelijk heel wat vragen, taken of problemen op je af, en hier moet je efficiënt mee leren omgaan. Hoe belangrijk en dringend is een taak echt? Hoeveel tijd zal dit vragen, en ten koste van wat gaat dat dan? Ben jij wel de juiste persoon om dit op te pikken of kan het beter aan iemand anders worden toevertrouwd? Leren stilstaan bij dit soort vragen zal je helpen om te gaan met onverwachte veranderingen in je planning.

Persoonlijk leiderschap

Heel wat bedrijven kiezen er tegenwoordig voor om met zelfsturende teams te werken. Op die manier kan je als medewerker meer verantwoordelijkheid opnemen, krijg je minder sturing vanuit het management en kan je onderling de taakverdeling opmaken om samen de vooropgestelde doelstellingen te behalen. Hierdoor kan je snel, flexibel en efficiënt reageren op de uitdagingen die op je pad komen. Persoonlijk leiderschap is hierbij enorm belangrijk, maar ook in een klassieke teamsamenstelling kan je als jonge professional heel wat leiderschap tonen. Je kan bijvoorbeeld ook de leiding nemen over je eigen prestaties, groei en carrière. De term ‘persoonlijk leiderschap’ dekt in dat opzicht perfect de lading, want ook jezelf goed aansturen is enorm belangrijk.                     

Probleemoplossend vermogen

Als je een probleemoplossend vermogen combineert met zakelijk inzicht en het nodige doorzettingsvermogen heb je altijd een streepje voor. In dat geval ben je namelijk een professional die DIM-denkt in plaats van DIP-denkt: denken in mogelijkheden i.p.v. denken in problemen. Je tackelt problemen door ze correct en open minded te analyseren en het positieve van de situatie in te zien om vervolgens proactief met oplossingen te komen.

Samenwerken (vanop afstand)

In het post-corona tijdperk krijgt samenwerken in veel bedrijven een extra dimensie. Jij en je collega’s zitten niet altijd meer samen op kantoor, waardoor samenwerken vanop afstand een nieuwe, noodzakelijk vaardigheid wordt.

Dit gaat heel wat verder dan het vlot kunnen omgaan met de verschillende digitale tools. Het gaat ook om de keuze van het juiste communicatiekanaal. Wat communiceer je online, en welke gesprekken voer je toch best face-to-face? Het gaat ook om vertrouwen in beide richtingen, het opstellen van concrete doelstellingen, proactief communiceren over de voortgang van taken of projecten en het blijven investeren in de connectie met je manager en je team.

Flexibiliteit en veerkracht

Als jonge professional heb je nu meer nood aan een flexibele houding en een gezond aanpassingsvermogen dan ooit. Enerzijds omdat je jobinhoud voortdurend wordt bijgestuurd en aangevuld, anderzijds omdat corona heeft aangetoond dat veerkracht in de toekomst essentieel zal blijven als je optimaal wil fungeren in een immer veranderende wereld. Wie daar met een positieve instelling tegenover staat, behaalt de beste resultaten.

Als future proof professional weet je vlot om te gaan met deze wisselende omstandigheden en werksituaties. Je weet raad bij onvoorziene omstandigheden en hebt in dat opzicht kenmerken van een crisismanager. Zo kan je op elk moment en binnen elke situatie snel en gericht schakelen. Je omarmt verandering, kijkt vooruit en benut de opportuniteiten die de situatie biedt.

Learning agility

In een snel veranderende wereld is levenslang leren een absolute must. Een job voor het leven bestaat niet meer. Gemiddeld oefenen werknemers nog maar vier jaar dezelfde jobinhoud of functie uit. Er komen ook steeds meer nieuwe functies bij. Volgens de prognose bestaat zelfs de helft van de jobs die we in 2030 zullen uitoefenen vandaag nog niet. Niet enkel bedrijven, maar ook jij als werknemer moet dus wendbaar zijn. Op zoek gaan naar manieren om je bij te scholen, te groeien en te ontwikkelen zorgt ervoor dat wat je te bieden hebt blijft aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt.

Op zoek naar meer tips en tricks? Neem een kijkje tussen onze blogs.

Events en trainingen op de agenda