Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Eindejaarspremie: hoeveel mag je verwachten op het einde van het jaar?

Het leven is de afgelopen jaren flink duurder geworden. En dan moet de duurste aller maanden nog komen: december. Gelukkig ontvang je dan als werknemer ook een presentje, je 13de maand!

Bright Plus

2 min. leestijd

Maar heb je recht op een eindejaarspremie? En wat mag je dan precies verwachten? In dit artikel geven wij een antwoord op die vragen.

Afhankelijk van werkgever

Niet iedereen krijgt een eindejaarspremie. Dit hangt namelijk af van de werkgever. Sommige werkgevers keren dergelijke bijzondere beloningen niet uit. Je werkgever is immers niet verplicht om je een 13e maand uit te keren.

Maar in sommige cao’s zijn er wel afspraken gemaakt over een eindejaarspremie. Benieuwd hoe het bij jou zit? Check dan bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wat jij in december mag verwachten. Geef je paritair comité in en zoek op ‘eindejaarspremie’.

Wijkt je werkgever af van de afspraken in de cao? Dan is het wettelijk verplicht beschreven te staan in een cao binnen het bedrijf, in het arbeidsreglement of in de individuele arbeidsovereenkomst. En de afwijking mag jou niet benadelen.

Enkele voorwaarden

Keert je werkgever een 13de maand uit? Dan heeft iedere werknemer er recht op, ook die met een tijdelijk contract. Maar de uitkering kan wel verbonden zijn aan bepaalde voorwaarden.

  • Soms moet je bijvoorbeeld een aantal maanden in dienst zijn.
  • Je mag in de loop van het jaar ook zelf geen ontslag hebben genomen.

Werd je zelf ontslagen? Dan moet je werkgever je een deel van de premie uitbetalen, ook als de sectorale cao dat niet uitdrukkelijk vermeldt.

Hoe wordt je eindejaarspremie berekend?

Je bruto(maand)loon ligt aan de basis van je eindejaarspremie. In de meeste sectoren is de premie gelijk aan een volledig brutomaandloon, maar soms ontvang je slechts een percentage van je loon.

Bovendien betaal je op je eindejaarspremie extra belastingen, waardoor je er netto minder aan overhoudt. Je 13de maand is dus een welkome financiële ruggensteun. Om verrassingen te voorkomen, kan je met onze online tool makkelijk berekenen welk bedrag je in december ontvangt.

Wat met uitzendkrachten?

In een aantal sectoren regelt het Fonds voor Bestaanszekerheid de betaling van de eindejaarspremie. Dat geldt bijvoorbeeld voor uitzendkrachten.

Heb je recht op een premie? Dan ontvang je een document dat je indient bij je vakbond of bij het Sociaal Fonds. Die stort het geld dan op je rekening. In andere gevallen doet je werkgever dat.

Twijfel of discussie

Wat als jij denkt dat je recht hebt op een eindejaarspremie, maar die toch niet wordt betaald? Dan kun je verhaal zoeken bij de vakbond of bij de Hulpkas.

Ben jij benieuwd hoeveel jouw eindejaarspremie bedraagt? Bereken jouw eindejaarspremie via onze tool!

Zoek je info over andere extralegale voordelen? Lees dan zeker volgende artikels. 

Events en trainingen op de agenda

event

Opendeurdag Bright Young Grads | Roeselare

Roeselare

app.event.read_more