Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Maak van je opzeggingstermijn een nuttige en aangename periode

Nog voor jij je ontslagbrief hebt ingediend, heb je waarschijnlijk al berekend hoe lang je opzeg nog is. Sinds oktober 2023 is die rekensom een stuk gemakkelijker. Want zelfs voor medewerkers met een hoge anciënniteit ligt de maximale opzeggingstermijn voortaan vast op 13 weken. Maar hoe benut je die afscheidsperiode het best?

Bright Plus

3 min. leestijd

Wat is er veranderd?

Beslis jij als arbeider of bediende met hoge anciënniteit zelf om je ontslag in te dienen? Dan werd je opzeggingstermijn in het verleden in twee delen berekend:

  • Een opzeggingstermijn voor de periode vanaf het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst tot 31 december 2013 en
  • Een termijn voor de periode vanaf 1 januari 2014 tot het einde van de overeenkomst.

Die rekensom leidde er tot voor kort toe dat je als medewerker bij het indienen van je ontslag soms een opzeggingstermijn moest presteren van 4,5 tot 6 maanden. Sinds 28 oktober 2023 geldt die berekening niet meer, en kan je opzeggingstermijn maximaal 13 weken bedragen als je zelf beslist om het bedrijf te verlaten, ongeacht hoe lang je er al werkt.

Een goed gesprek

Officieel dien je je ontslag in via een ontslagbrief. Die hou je best zakelijk en dien je in bij de personeelsdienst of stuur je op via een aangetekend schrijven. Maar het is daarnaast uiteraard aangewezen om je werkgever of directe leidinggevende ook mondeling en persoonlijk op de hoogte te brengen van je vertrek. Doe dat met respect, met aandacht voor het feit dat dit voor je werkgever waarschijnlijk geen fijn nieuwtje is.

In principe ben je niet verplicht om je werkgever te vertellen waarom je het schip verlaat, maar een beetje tekst en uitleg kan de schok wel wat dempen. Bedank je leidinggevende zeker ook voor de kansen die je kreeg, de ervaring en de mooie samenwerking.

Nog eventjes één team

Tenzij jij en je werkgever onderling overeenkomen dat je geen opzeggingstermijn hoeft te doen, zal je nog een tijdje deel van het team blijven uitmaken. Het is je plicht om je ook in die periode nog in te zetten voor een goede overdracht, zelfs als je met je hoofd eigenlijk al bij een nieuwe uitdaging zit.

Hou je aandacht er nog even bij. Niet alleen uit respect voor je manager en collega’s, maar ook omdat het jezelf ten goede kan komen. Je wil tenslotte geen bruggen opblazen die je later nog mooie opportuniteiten kunnen brengen. Nog op zoek naar een nieuwe job?  Dan kan je ex-werkgever een goede referentie vormen als je de samenwerking op een constructieve manier kan beëindigen.

Ga daarom samen met je leidinggevende na wat je kan doen om de overdracht van je job zo vlot mogelijk te laten verlopen. Je kan ook aanbieden om je vervanger op te leiden.

Hebben jij en je leidinggevende je collega’s ingelicht en is de schok een beetje gaan liggen? Beëindig dan ook de samenwerking met je team op een fijne manier, door je nog even voor hen in te zetten en hen te helpen bij het eventueel overnemen van jouw taken.

Go out with a bang

Werk je belangrijkste opdrachten af, en laat verder een gedetailleerde leidraad achter voor je opvolger en je manager. Vraagt je ex-werkgever om een exitgesprek? Dan is het goed om hierop in te gaan en je eerlijke, maar constructieve feedback mee te geven. Stuur tot slot ook een afscheidsmailtje naar je directe collega’s en je leidinggevenden. Daarin kan je laten weten wat de toekomst voor je brengt en op welke manier mensen je kunnen blijven contacteren.

Blijf in contact

Een nieuwe uitdaging is altijd spannend. Natuurlijk hoop je dat je de juiste keuze maakt, maar misschien komt er een dag waarop je ex-werkgever een nieuwe opportuniteit in de aanbieding heeft die echt bij je past. Bovendien kan een goed contact met je ex-werkgever en collega’s je netwerk versterken en ook voor een goede referentie zorgen. Blijf daarom geconnecteerd via LinkedIn of andere kanalen, zodat je op de hoogte blijft van het reilen en zeilen binnen je netwerk.

Laat je begeleiden

Wel je ontslag gegeven, maar nog geen nieuwe job op het oog? Geen nood, je staat er niet alleen voor tijdens die zoektocht. Neem contact op met Bright Plus en ga samen met ons op zoek naar een uitdaging die jou op het lijf is geschreven.